Aankoopbegeleiding huis Frankrijk

 

Expert in Frans onroerend goed recht

www.vievafrance.comAankoopadvies, aankoopbegeleiding en aankoopbemiddeling
       
Bij het kopen van een onroerend goed in Frankrijk kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Alleen al verschillen in mentaliteit of beperkte beheersing van de Franse taal kunnen tot problemen leiden, laat staan de afwijkende en met grote regelmaat wijzigende regelgeving en procedures die Frankrijk kent.
Met het inroepen van onze expertise voorkomt u problemen bij uw aankoop in Frankrijk. VieVaFrance treedt daarbij op als uw eigen aankoopmakelaar, die namens u onderhandelt en de best mogelijke prijs en condities voor u zal kunnen realiseren!
Nu direct naar onze website
www.vievafrance.com

Voor wie bedoeld?
De module "Aankoopbegeleiding" is bedoeld voor hen die:
- graag problemen bij hun aankoop in Frankrijk willen vermijden door een betrouwbare specialist in de hand te nemen;
én
voor hen:  
- die zelfstandig een aan te kopen object hebben gevonden;
- waarvoor VieVaFrance via een zoekopdracht een object heeft gevonden (zie '
Zoeken op maat') en waarvoor VieVaFrance een vergoeding ontvangt.

Een greep uit onze dienstverlening
- Voeren van onderhandelingen over prijs alsmede ontbindende en bijzondere voorwaarden van de aankoop met de verkopende partij of diens makelaar.
- Taxatie, bouwkundige inspectie, aankoopkeuring.
- Onderzoek van eigendom en kadastrale situatie.
- Onderzoek naar belemmeringen (erfdienstbaarheden, erfpacht, etc).
- Onderzoek naar aspecten van ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplan, bouwplannen, etc).
- Verzorgen van alle kontakten met verkopende partij, makelaar, notarissen en andere betrokkenen.
- Onderhandelen over, controleren en met u bespreken van de inhoud van alle contracten, documenten, formulieren, aktes etc.
- Verzorgen van financieringsaanvragen bij Franse en Nederlandse banken (zie ook Overige
diensten).
- Oplossen van voorkomende problemen.
- Coördineren van inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, energieverbruik, natuurlijke en technologische risico’s, bodemonderzoek, controle elektrische installatie en gasinstallatie, drinkwateranalyse, en nog veel meer.
- Praktische zaken als verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.

Waarom VieVaFrance?
Er zijn diverse redenen om te kiezen voor VieVaFrance als uw aankoopmakelaar, te weten:
- hoofdkantoor in centraal Nederland (korte lijnen, goed bereikbaar);
- Frans-Nederlandse directie (onderhandelen op zijn Frans; optimale beheersing van het Nederlands en Frans, goede kennis van de Franse cultuur);
- specialistische 'back up' in zowel Nederland als Frankrijk;
- goede kennis van het Franse recht (lid FNAIM, permanente scholing);
- hoog kwaliteitsniveau;
- grote slagvaardigheid;
- oplossingsgericht;
- groot doorzettingsvermogen om uw droom te verwezenlijken.

Uw eigen notaris
Een notaris in Frankrijk is veelal de adviseur van de verkopende partij. Het is daarom niet ongebruikelijk en zelfs verstandig dat een koper zijn eigen notaris met hem laat meedenken. VieVaFrance zal in de meeste gevallen ervoor zorgen dat u naast uw eigen makelaar ook uw eigen Franse notaris krijgt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Oplossen problemen
Een belangrijk kenmerk van de werkwijze van VieVaFrance is dat de koper voor de ondertekening van het 'compromis de vente' (voorlopig koopcontract) een totaalbeeld heeft van het aan te kopen object, inclusief eventuele en mogelijke problemen en gevaren. Ten gunste van de koper wordt gestreefd naar opname in het 'compromis de vente' van ontbindende en bijzondere voorwaarden. In de tijd tot aan de definitieve overdracht probeert VieVaFrance vastgestelde problemen op te (laten) lossen, en hierin gaan we heel ver. De koper kan dan nog vóór de overdracht op grond van de resultaten van onze inspanningen besluiten al dan niet door te gaan met de aankoop.
Een voorbeeld: het verkrijgen van een bouwvergunning in een beschermd natuurgebied en op een plek in dat gebied waarvoor in het bestemmingsplan geen mogelijkheid voor uitbreiding, zelfs niet van bestaande bebouwing, bestond. Door uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van de Franse overheid is het uiteindelijk toch gelukt om een bouwvergunning te krijgen voor uitbreiding van het pand over een lengte van 6 m. Onze klant zag na 6 maanden eindelijk zijn droom in vervulling gaan. Ze wonen daar nu permanent en zijn uiterst gelukkig!

Beperkte kosten
Aan diegenen die onze expertise inroepen nadat zij zelfstandig hun droomhuis hebben gevonden, vragen wij een vergoeding die alleszins redelijk is en in verhouding is met onze inbreng en tijdsbesteding. U zult echter ervaren dat het inroepen van onze expertise zichzelf ruimschoots terugbetaalt, veelal door een substantiële besparing op de koopsom en verwervingskosten en natuurlijk doordat ook onaangename en dure verrassingen worden voorkomen.

Onze 'aankoopbegeleiding' is in beginsel kosteloos voor diegenen die al klant van VieVaFrance zijn en via onze methode "
zoeken op maat" hun droomhuis hebben gevonden.

VieVaFrance inschakelen op welk moment?
Zo vroeg mogelijk! Teken nooit een document zonder u van een goed advies te hebben voorzien. Ook de sympathieke makelaar is werkzaam voor de verkopende partij en het is niet zijn taak Uw belangen te behartigen.
Roep daarom onze expertise in zodra u een geschikt huis heeft gevonden en voordat u een bieding uitbrengt, want ook de onderhandeling verzorgen wij graag voor u, en daarmee zou u wel eens een flink bedrag kunnen besparen!

Behartiging van uitsluitend uw belangen
In het proces van bemiddeling en onderhandeling vertegenwoordigt VieVaFrance de koper, de makelaar in Frankrijk de verkoper (als u het object niet bij een particulier heeft gevonden). Onze onafhankelijke positie maakt het mogelijk uw belangen optimaal en exclusief te behartigen.

 

Door heel Frankrijk

Of u nu zelfstandig of door middel van VieVaFrance een object hebt gevonden,

Onze ‘aankoopbegeleiding’ maakt het mogelijk door heel Frankrijk als uw aankoopmakelaar op te treden.

 

Wilt u meer weten over VieVaFrance, kijk dan op :

         www.vievafrance.com

         www.nederlandse-makelaar-in-frankrijk.nl


en over onze :

- aankoopbegeleiding

- aankoopbemiddeling 

- aankoopadvies

en andere diensten op:

www.vievafrance.com/diensten

Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek !

 


OVER ONS

Jan Kees Hagers heeft zich altijd nauw verbonden gevoeld met Frankrijk en de Franse cultuur, zowel privé als professioneel. In 1994 trouwde hij met een Franse 'dame' uit de prachtige stad Nancy in het Noordoosten van Frankrijk. In 2000 richtte hij samen met haar VieVaFrance op met als doel een 'brug te slaan tussen de twee in vele opzichten zeer verschillende en soms zelfs tegengestelde Franse en Nederlandse cultuur en mentaliteit, een weg te banen voor het welslagen van uw plannen'. Zeer doordrongen van hun 'missie' en zeer betrokken bij hun  klanten hebben zij inmiddels vele honderden Nederlanders geholpen bij de aankoop van in Frankrijk gelegen onroerend goed.

VieVaFrance heeft zich ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande adviseurs, bemiddelaars en makelaars in Frans onroerend goed. VieVaFrance biedt een uitgebreide en onmisbare dienstverlening wanneer u zelf een huis in Frankrijk heeft gevonden. Wij verzorgen o.a. aankoopbemiddeling en -onderhandeling, volledige juridische begeleiding van de aankoop, hypotheekaanvraag, verzekering, aanvraag bouwvergunningen, openen en/of op naam stellen van nutsvoorzieningen, oprichten SCI, successieplanning en afwikkeling.

Bijzonder is de methode 'zoeken op maat' die VieVaFrance speciaal voor Nederlanders heeft ontwikkeld. De methode is zeer geschikt voor hen die geen zin, tijd of mogelijkheden hebben om zelf het object van hun dromen te zoeken. De methode 'zoeken op maat' en de (daaropvolgende) juridische begeleiding zijn nauw met elkaar verbonden, maar kunnen ook afzonderlijk worden toegepast.
Sinds 2006 is VieVaFrance als een van de weinige Nederlandse bemiddelaars in het bezit van de wettelijk vereiste makelaarsvergunning, de zgn. 'carte professionelle'. VieVaFrance is ook lid van de grootste Franse makelaarsvereniging, de FNAIM. Gemiddeld heeft VieVaFrance zo'n 35.000 landelijke objecten in portefeuille
in alle prijsklassen.

VieVaFrance—Intermediairs o.g. in Frankrijk v.o.f.

Cannenburg 7 ~ NL—3772 BG Barneveld

Tel./fax +31 (0)342 420 758/mobiel +31 (0)6 15 02 68 96 of ...97

Email  info@vievafrance.com ~ Internet  www.vievafrance.com ~ K.v.K. 08094051 ~ ING 4415716

Molière, Nîmes

Mas Novi, Montagnac, Hérault

Welkom bij VieVaFrance !


Uw aankoopmakelaar voor uw huis in Frankrijk

 
www.vievafrance.com

ONZE MISSIE

VieVaFrance, het verbond van twee landen, van twee mentaliteiten, van twee geesten, van twee culturen : Nederland en Frankrijk. Een ingewikkeld verbond, soms tumultueus maar altijd vruchtbaar en vrolijk. Het bijeenbrengen van het franse ‘joie de vivre’ en het hollands ‘calvinisme’, een goede reden om tussen deze twee werelden te willen bemiddelen.

Zo ontstond VieVaFrance.

En ook, het plezier om met u het platteland, de valleien en bergen te doorkruisen, langs rivieren en beken te trekken, onder de zon of in de sneeuw, om u uiteindelijk te begeleiden tot aan de drempel van uw nieuw bezit : het huis van uw dromen
.